Vybrali jsme si rakouskou cestu do Hallstattu, jenž svou ojedinělou polohou v Salcburské solné komoře na úpatí Dachsteinského pohoří Severních vápencových Alp právem patří na seznam světového dědictví UNESCO.

V brzkých ranních hodinách jsme se z naší domoviny vydali do této zajímavé destinace Horních Rakous, abychom během dne časově stihli náš bohatý program. Po příjezdu do Hallstattu jsme směle korzovali podél pobřeží rozlehlého Hallstattského jezera s dechberoucím výhledem na vysoká strmá skaliska Dachsteinu, na jehož úpatí jsou rozesety domky této obce s asi 1000 obyvateli.

Poté naše kroky vedly ke kostelu se hřbitovem a kostnicí, ve které je uloženo několik set lebek zesnulých obyvatel. Každá lebka je opatřena datem narození a úmrtí, jménem člověka, přičemž tyto údaje jsou napsány v barevném provedení.

Během následného hodinového rozchodu jsme si prohlédli romanticky malebný Hallstatt se svými památkami, muzeem a nádhernou krajinou. Dalším bodem programu byl lanovkový výstup na Dachsteinské pohoří. V rámci první mezizastávky došlo i na slíbenou lehčí turistiku, která spočívala v pěším zdolání strmé cesty vzhůru ke vchodu do jedné z jeskyní, která je součástí velkého jeskynního systému charakteristického pro toto pohoří. Šlo o Obří ledovou jeskyni v nadmořské výšce kolem 1420 m, ve které během hodinové komentované prohlídky se světelnými a zvukovými efekty jsme prošli jejími částmi jako Ledový palác, Ledová kaplička či Dom krále Artuše.

Dále jsme pokračovali kabinovou lanovkou až na samotný vrchol k vyhlídce Pět prstů. Kvůli nepřízni počasí mlhovitého rázu na vrcholu hor jsme se nemohli kochat výhledem do okolí, a proto jsme využili příjemného posezení v horské restauraci, kde jsme se všichni občerstvili a odpočinuli si. Na závěr naší exkurze jsme sjeli lanovou dráhou s hezkými výhledy na majestátně tyčící se skaliska dolů k našemu autobusu a vydali se plni dojmů a zážitků z naší rakouské cesty zpět domů.

Eva Gabrielová, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice