Přihlášení studenti si mohli k okamžiku spuštění časomíry vybrat z několika nabízených témat, přičemž se jednalo o citáty z odborné literatury psychologického, politologického, etického či čistě filozofického zaměření. Vybrané téma poté měli za úkol zpracovat do vlastního filozofického textu ve formě úvahy, avšak museli dodržet předepsaný rozsah úvahy a respektovat časový limit.

Stříbrnou příčku v konkurenci desítek zúčastněných škol a více než stovky zapojených studentů obsadil student třídy 8.8 Vojtěch Rout. Od celkového vítězství jej dělilo pouze 0,3 bodu.

Každý z účastníků po zhruba měsíci čekání obdržel od poroty slovní a bodovou zpětnou vazbu, ve které porota hodnotila vztažnost k tématu, filozofické porozumění, přesvědčivost argumentace, koherenci a originalitu. Vojtěch Rout byl velmi vysoce hodnocen právě za originalitu zpracování i přesvědčivost argumentace.

Vojtěch Rout postupuje do národního kvalifikačního kola soutěže, kde se pokusí vybojovat účast na Mezinárodní filozofické olympiádě pořádané pod patronací UNESCO, jejíž finále se bude konat v Lisabonu. V kole národním i mezinárodním je při psaní práce nutné pracovat v jednom ze světových jazyků: angličtině, němčině, španělštině či francouzštině.

Ani ostatní studenti, kteří v soutěži zkusili uspět, své účasti nelitují. Jedná se o zkušenost, která se bude hodit, a to nejpozději u maturitních písemek a následně v přijímacích řízeních na vysněné vysoké školy.

Umět správně argumentovat a nebát se i na první pohled složitých otázek a témat, to jsou dovednosti, se kterými studenti opouští svoji domažlickou alma mater, Gymnázium J. Š. Baara.

Za příspěvek děkujeme Pavlíně Vondrašové.