Vlakové spojení mezi Tachovem a Domažlicemi existuje tedy již sto deset let. Historie tachovské železniční stanice však sahá až do roku 1895, kdy byla vybudována trať Tachov – Planá. Došlo tím ke spojení města s důležitou dopravní teplou Plzeň – Cheb. Původně měl být Tachov její součástí, nerozumností tehdejších konšelů k tomu však nedošlo. „Tachovské veličiny se stavbě vzpíraly z bázně, že budou poškozeny zájmy živnostníků a vlastníků…“ zachycují historický mezník a důležitý moment pro budoucí rozvoj města dochované prameny železniční stanice Tachov.

Později byl názor městských radních přehodnocen, proto došlo ke zbudování místní dráhy do Plané. S rozvíjejícím se průmyslem i narůstajícím obchodem nabývala tato dráha stále většího významu a důležitosti. Síla i potřeba vybudovat železnici jižně od Tachova, tedy k Domažlicím, se ukázala jako nutná. Před samotnou stavbou se nabízelo několik variant vedení trasy. Jedna z uvažovaných tras měla dokonce vést přes Přimdu, návrh byl však koncem 19. století zamítnut.

Přepadení, požár i transporty

Je samozřejmé, že za dobu své existence byla tato trať svědkem spousty událostí. Ať už to bylo například v roce 1919, kdy byl mezi Tachovem a Starým Sedlištěm přepaden vlak houfem německých zbojníků a domažlická vlaková četa, která vlak doprovázela, byla do krve ztlučena. Dne 21. července 1925 velký požár u nádraží v Tachově, v roce 1928 zahájení provozu motorových vlaků. Ani smrtelné nehody se této trati nevyhnuly. Dosti se toho událo na této trati i v době II. světové války, ať už to byly transporty smrti nebo krátce po ní při odsunu Němců, či o něco později při osidlování vylidněného pohraničí.

Hlavní důvody vzniku železničních tratí byly především hospodářské potřeby. Neméně důležitým se v průběhu jejich existence ukázal být cestovní ruch a turistika. Výjimkou v tomto ohledu není ani trať Domažlice – Tachov. Je na ní 24 zastávek a 5 železničních stanic včetně Domažlic a Tachova.

Ze železniční stanice Poběžovice odbočuje trať do Staňkova, která byla slavnostně otevřena 5. srpna 1900. V železniční stanici Tachov domažlická trať úvratí pokračuje do Plané u Mariánských Lázní.

V letošním roce se trať Domažlice – Tachov dočkala částečné modernizace. Ať již výpravní budova v Poběžovicích nebo frekventovaný železniční přejezd v Havlovicích. Věřme, že se na této trati v budoucnu přepraví ještě hodně cestujících i zboží.

Stanislav Kitzberger (autor čerpal z brožurky, která byla vydána k 90. výročí zahájení provozu této trati)