Město na tento projekt obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 207 tis.Kč. Sázení stromů provedla zahradnická firma Šumavské zahrady s.r.o, která dovezla sadební a další potřebný materiál. Na předem určených místech byly vyhloubeny jámy pro výsadbu. Poté firma předvedla vzorovou instruktáž a sázení stromů občanům, kteří se přišli do této akce zapojit a společně tak vysadili všech 31 nových stromů. Cílem takovýchto projektů je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzdušía k zadržování vody. I přes nepříznivé aprílové počasí se vše povedlo.

Za příspěvek děkujeme Jaroslavu Čedíkovi.