Besedovat přijel prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., český kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.