Program pokračoval vyhodnocením nejhezčího traktoru a ukázkami strojů, dětským závodem na vlastních strojích či závodem o nejsilnější stroj. Na závěr všichni účastníci společně poseděli při dobrém občerstvení.