V úvodu předseda TJ Bohumil Ledvina přivítal všechny přítomné členy a hosty v čele se starostou obce Václavem Kalčíkem a předsedou SDH Jiřím Černým. Minutou ticha přítomní uctili památku zesnulého člena Zdeňka Bláhy. Po schválení programu předal slovo jednatelce Marii Radové, která přednesla obsáhlou zprávu o činnosti za rok 2019. Mimo jiné zmínila jednání mezi TJ, OÚ Újezd a Jiskrou Domažlice, kdy společně jednali o užívání a údržbě včetně financování nově zrekonstruované hřiště, které společně užíváme. Vždyť zde celý rok trénují hráči Jiskry Domažlice, hraje svá utkání oddíl kopané TJ Sokol Újezd a dívčí mužstvo Sokol Újezd D. Díky velké pomoci pana Rybára TJ může čerpat různé grandy či dotace MŠMT a plzeňského kraje.

Ve své zprávě Radová zmínila i kulturní a společenské akce, jak pro dospělé, tak pro děti. Byl to například Masopust, dětský karneval ve spolupráci s hasiči a OÚ Újezd ,tradiční ples Sokola a v neposlední řadě i podíl na oslavách výročí sestřelu amerického pilota V. P. Kirhama 30. 4. na Zadní Hoře, kde TJ zajištuje občerstvení. I v roce 2019 jsme uspořádali tradiční dětský den plný soutěží a her. Na závěr byl táborák a opékání buřtů.Tradicí je i každoroční fotbalý turnaj O pohár starosty obce. V závěru zprávy poděkovala hasičům, myslivcům a OÚ za výbornou spolupráci. Poděkovala i členůmTJ, kteří se starali dresy a úklid šaten i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv zpúsobem starali o chod TJ.

Se zprávou o činnosti oddílu kopané vystoupil Jaroslav Němec. ,,Není to radostné bilancování. Ziskem 4 bodů jsme obsadili předposlední příčku ve III. třídě. Velký problém byl nedostatek hráčů z důvodů pracovného vytížení nebo zranění. Proto nastupovali i hráči starší generace, za což jim patří velký dík. Jaro se nedohrálo, tak nikdo nepostoupil ani nesestoupil. Na letošek máme jednu posilu. Je jím Ondřej Černý z domažlické Jiskry. Snad letošní sezóna bude lepší," konstatoval.

Následovaly zprávy o hospodaření v podání hospodářky Dany Němcové a zpráva revizní komise, kterou předložil Miloš Rada.

V průběhu jednání došlo i na přijetí 4 nových členů do řad TJ. Byl zvolen nový sedmičlenný výbor TJ a revizní komise. V diskusi vystoupil starosta obce Václav Kalčík. Mimo jiné hovořil o výstavbě nového víceúčelového hřiště i o tom jak stav nouze a přijatá opatření se promítla do této stavby. Kladně hodnotil spolupráci mezi OÚ a TJ a hovořili o dotacích OÚ pro TJ v dalším období.

Na závěr přítomní schválili předložený plán práce na rok 2020 a přijali usnesení z této výroční členské schůze.

Stanislav Pok