V nejdávnější době žil Dobrohost z Ronšperka. Díky němu stojí v Poběžovicích hrad Ronšperk a také Ronšperkem pojmenované nové město. To připomínají zbytky městských hradeb či náměstí a pravidelné rozložení ulic. A také půlka berana v městském znaku.

Dobrohost z Ronšperka je pohřben v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jenž byl rovněž postaven jeho zásluhou. Presbytář zdobí i krásný náhrobek, na které je vyobrazen v celé své nádheře. Dobrohost zemřel údajně 26. května 1506.

Heinrich Coudenhove - Kalergi pak má strohý, i když velký hrob na poběžovickém hřbitově. Narodil se v roce 1859 a zemřel náhle 14. května 1906 na zdejším zámku. To už měl za sebou skvělou diplomatickou kariéru, kterou vlastně obětoval pro rodinu. Zůstala po něm vdova Mitsuko a sedm dětí.

Heinrich byl filozof a člověk, který na základě životních zkušeností dospěl např. i k velké toleranci a změnil i svůj názor na židovskou otázku. Poběžovickým židům daroval pozemek, na kterém si vybudovali synagogu a také jim věnoval část knih ze své bohaté knihovny, kterou zdědil po svém otci a kterou rozšířil o vlastní díla. Sám hostil a někdy i zaměstnával lidi různých národností. Jeho krédem bylo: Pochop a přestaneš nenávidět.

Marie Špačková