Místo na vrcholu (589 m n. m.), které se nachází jihozápadně od Domažlic, je neobyčejně krásným bodem uprostřed Chodska s nádhernou vyhlídkou na Domažlice, Šumavu a Český les, bylo tím pravým, kde naši předkové postavili roku 1695 prostou kapli zasvěcenou sv. Vavřinci. Malý objekt však postupně chátral a v sedmdesátých letech 18. století ho nahradil současný barokní kostelík. Stavby se ujala zámožná měšťanka Zuzana Veselá, na jejíž náklady byl kostelík postaven. Za časů Josefísnkých reforem byl však tento sakrální objekt zrušen a využíván jako stodola. V roce 1851 byl navrácen původnímu účelu, vysvěcen a stal se poutním místem na veselé hoře, Vavřinečku.

Poutě se staly protestem proti okupaci

Tehdejší poutě se rychle ujaly. Největší z nich se konala v neděli 13. srpna 1939 za účasti 120 tisíc lidí. Stala se rovněž masovým protestem našeho lidu proti okupaci. Památnou vlasteneckou řeč pronesl Msgre. Bohumil Stašek, kanovník na Vyšehradě. Z jeho vystoupení cituji: „Moji drazí, tak ohromné množství účastníků sv. Vavřineček, třeba již pamatuje hodně slavné chvíle, ještě neviděl. Dnešní pouť je v pravém slova smyslu poutí národní, nejen tím velkým počtem poutníků, ale též duchem, který ovládá vás všechny…Ano, smutný čas se ukázal na obloze…“

Složitá historie vavřineckých poutí v DomažlicíchSložitá historie vavřineckých poutí v DomažlicíchZdroj: ArchivNásledovalo sedm těžkých let okupace. Msgre. Bohumil Stašek byl v září 1939 zatčen a do konce války vězněn v koncentračním táboře Dachau. S podlomeným zdravím pronáší v srpnu 1945 na slavné Vavřinecké pouti, ze stejné kazatelny jako před šesti lety, duchovně silnou řeč. Cituji: „Je spravedlnost, je ešče pánbů! Tak volá dnes celý osvobozený kraj Chodů, jež slaví své osvobození z okovů a jařma barbarských nepřátel…“ Msgre. Bohumil Stašek umírá 8. srpna 1948 ve věku 62 let.

Komunisté je zakázali

Slavné poutě na Vavřinečku v kostelíku sv. Vavřince byly po roce 1948 zakázány, až na tu v roce 1968. Tisíce lidí opojených atmosférou Pražského jara přišly na slavnostní mši a vyslechly si též projev vedoucího vládní delegace Oldřicha Černíka. Na dlouhých dvaadvacet let to byla ale pouť poslední. Od roku 1990 Vavřinecké poutě na Veselé hoře opět nerušeně pokračují v napojení na Chodské slavnosti, oslavu chodských tradic, folkloru a celého Chodska.

Karel Frait