Průvodci nám byli Ing. Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů a za Horskou službu Furth im Wald Franz Turner a Seep Hűbl.

Autobusem jsme dojeli k horskému statku a restauraci Gibacht a vydali se ke skále „Tři znaky“ na státní hranici, kde jsou do skály vytesané znaky Bavorska, Čech a Falcka. Dále jsme se vydali ke křížové skále. Tam byla krátká přestávka, při které se všichni zapsali do „knihy vrcholů“. S jejími 938 metry je nejvyšším bodem v horském masivu Gibacht.

Dále se šlo k Reiseck, k dalšímu křížovému vrcholu, skleněnému kříži, ze kterého byl krásný výhled k Hohenbogenu, na město Furth im Wald, Dračí jezero a přilehlé hory od Osseru až k Arberu. Potom vedl okruh po sklářských značkách ke světelné věži na Tannenriegel. Autorem skleněného kříže a světelné věže je horský farmář a sklářský umělec Ralf Wenzel. V jeho restauraci jsme ukončili vycházku. V galerii nad restaurací nám ukázal své skleněné výrobky a řekl o jejich výrobě.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Dračím jezeře.

Anna Pitterová