Domažlická sportovní liga láká další zájemce. Zažijte příjemná setkání v okruhu svých přátel a seniorů se sportovním duchem.

Kdo se může zapojit?

Všichni zájemci z řad seniorů od 60 let věku. Přihlásit se mohou (organizace, spolky, kluby seniorů i jednotlivci) z okresů Plzeňského kraje, bez ohledu registrace v seniorském klubu.

Zohledněn je věk seniorů ve 4 věkových kategoriích:

1. (60–64 let)
2. (65–69let)
3. (70–74 let)
4. (75+ let)

Jaké disciplíny vás čekají?

  • Hod na koš
  • Běh s míčkem na tenisové raketě
  • Střelba na branku florbalovou holí
  • Hod kroužkem
  • Šipky

Termíny:

1. termín – 22. listopad 2023 (již proběhl ve sportovní hale města Domažlic)
2. termín – 17. leden 2024 – sportovní hala města Domažlic

Ostatní termíny soutěží budou sděleny dodatečně.

 

Za pořadatele Ing. Zdeněk Kubalík,

předseda Sportovní unie okresu Domažlice