V letošním roce slaví Eva Hubatová dvě významná výročí. Pětašedesáté narozeniny a rovněž 25 let publikační a fotoreportérské činnosti. Mezi bezmála třemi tisíci publikovanými články na internetových portálech a v tištěných periodikách s celostátní působností jsou i příspěvky adresované čtenářům západočeských deníků. Tematicky se zpravidla váží k životním výročím významných osobností nebo reagují na aktuální společenské dění. Spektrum tedy vskutku široké.

Eva má své texty vždy vzorně připravené a podklady důkladně prověřené. V tom se odráží i její pečlivost a důslednost. Jelikož její fotografický archiv obsahuje velké množství portrétů známých celebrit, počínaje hollywoodskými hvězdami filmového plátna, jsou často součástí jejích zajímavých příspěvků. Nutno podotknout, že byť již sama dosáhla řadu dílčích úspěchů, své PR systematicky zanedbává a příznivý mediální obraz vytváří ostatním.

Zrod unikátní výtvarné techniky

Již od dětství se u malé Evy projevovalo výrazné estetické cítění, které uplatňovala ve všech oblastech svých četných aktivit. Zpočátku se jednalo o malování, posléze šlo o šití nápaditých modelů, které sklízely obdiv i na předváděcích molech. V době dospívání se věnovala závodnímu tanci, který později nahradily jiné volnočasové aktivity. Po založení rodiny se její velkou životní vášní stalo fotografování.

Od reportážní fotografie se Eva později posunula k vlastní výtvarné technice, která spojuje fotografii a informel (výtvarné pojetí abstraktní malby) a je nazývána jednoduše: fotoinformel. Eva Hubatová je od roku 2014 držitelkou ochranné známky pro tuto autorskou techniku a se svými foto-obrazy se s úspěchem prezentovala na mnoha tuzemských výstavách.

Mezi významnými osobnostmi

Její unikátní uměleckou tvorbu mohli obdivovat také v zahraničí, a to na několika výstavách v Německu, na Slovensku, v belgickém Bruselu, kanadské Britské Kolumbii či africké Zambii. Pestrá škála rozličných barev a tvarů je též obsahem pěti monografií, několika odborných publikacích nebo designu hudebních nosičů.

V roce 2016 byla Eva Hubatová uvedena do mezinárodní encyklopedie významných osobností Oxford Encyclopedia a roku 2018 převzala významnou mezinárodní Cenu za uměleckou a kulturní činnost Golden Europeu.

Popřejme Evě všechno nejlepší a těšme se na její další práci.

Eva Nestávalová

Pozn.: Text byl redakčně upraven a zkrácen.