O rekreační využití rybníka Babylon se zasloužila hrabata Stadionové na přelomu 19. a 20. století. U východní hráze nechali postavit hospůdku s dřevěnou rybářskou chýší zvanou Baštírna a několik kabin. Babylonský rybník s písčitým dnem s rozlohou 12ha se brzy stal letoviskem Chodska. Do Babylonu vtéká voda z čerchovských hvozdů, která prokazatelně obsahuje vhodné množství radonu, který blahodárně působí při léčbě pohybového ústrojí. Na Babylonu rychle vznikaly hotely a penziony. II. světová válka a poválečný vývoj světa však další rozvoj přibrzdil. V 50. - 60. letech minulého století prožívalo koupaliště boom. Na travnaté pláži a ve vodě jsme pořádali naše olympiády, hráli volejbal, nohejbal, baseball. Zážitkem byl bosý fotbálek. Vzpomínám na herce Karla Effiu, olympionika Odložila, jeho manželku, mnohonásobnou olympijskou vítězkou Věru Čáslavskou, herečku Irenu Kačírkovou a mnoho dalších osobností, které Babylon milovaly. Domažlické sportovní gymnastky měly na pláži soustředění a rády předváděly před plnou pláží své sportovní výkony. Zážitkem bylo i posezení se zpěvákem Karlem Zichem.

Porevoluční situace změnila požadavky lidí na rekreaci. Otevřely se hranice, stavěly kryté plavecké bazény. Zájem o dovolenou u moře byl tak velký, plavecké bazény v Německu přitahovaly, vedení města Domažlice, jako majitel areálu babylonského koupaliště, si situaci uvědomovalo. Rekonstruoval se plavecký bazén a spustila revitalizace babylónského přírodního koupaliště. Milovníci středoevropské přírody a přírodního koupání se začali vracet. Projekt odbahnění rybníka Babylon s úpravou hrází se realizoval v letech 2010 - 2014 v celkové částce 33.226.276,- Kč. Z 85% byl financován evropským fondem pro regionální rozvoj, částku 1.666.314,- Kč uhradil příspěvek státního fondu životního prostředí ČR a zbytek 3.333.627,- Kč město Domažlice. Podmínkou EU bylo 10 let zákazu komerčního využívání koupaliště. Tato situace letos končí.

Zašel jsem s jarem za starostou Domažlic JUDr. Zdeňkem Novákem, který mě podrobně informoval o průběhu a náplni pokračování revitalizace. Předpokládá její rozdělení do dvou až tří let. V tom letošním bude vstup na pláž a nově přidělené kabiny zdarma, parkoviště placeno, kabiny opraveny, WC a sprchy zprovozněny. Na pláži bude v bloku kabin zřízena restaurace s potřebou přivedení nové elektropřípojky. Velká skluzavka se zdemoluje a osadí dětská. Koupání bude ještě na vlastní nebezpečí bez plavčíků a zdravotní služby. Z návštěvy u Pavla Bambáska, starosty Babylonu, v jehož katastru se koupaliště nachází, jsem vycítil velký zápal pro rozvoj obce, kterou spravuje.

V územním plánu usiluje o přetvoření letoviska na klimatické lázně s wellness pobyty. Součástí plánu je i dlouho diskutovaný silniční obchvat Babylonu. Viděl jsem poslední studii a sdílím víru pana starosty, že rozbíhající se práce budou do konce roku 2024 dokončeny. V etapě jednání je i modernizace a ekektrfikace trati Plzeň - státní hranice. Tady nevidím termín realizace optimisticky.

Přejeme si, aby zmíněné plány byly postupně naplňovány a Babylon byl v celém svém komplexu brzy klimatickými lázněmi s přírodním koupalištěm.

Za příspěvek děkujeme Karlu Fraitovi.