Sto třicet let uplynulo v pátek 30. října od narození klenečského rodáka Jakuba Šindeláře. Jakub Šindelář se narodil 30. října 1890 v domku č. p. 93 "U Fajtů" v Klenčí pod Čerchovem. Ve Švihově pak působil jako farář - od svého vysvěcení až do své smrti - tedy celých 22 let.

Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem připravil k tomuto výročí vzpomínkovou akci, resp. pietní akt s položením věnce a kytic u jeho hrobu na švihovském hřbitově.

Článek z týdeníku Klatovsko - Plánicko ze srpna 1939 od Vojtěcha Švece o faráři Jakubovi Šindelářovi:

Zemřel vzorný kněz a dobrý člověk

V neděli 13. srpna, právě když u sv. Vavřinečka vyzváněly zvony, ukládali ve Švihově do hrobu tělo oblíbeného faráře, klenečského rodáka, věrného Choda, P. Jakuba Šindeláře. Pohřbu zúčastnilo se celé okolí, školní dítky, a také účast duchovenstva byla mimořádná.

Nad hrobem rozloučil se ze zesnulým procítěným projevem br. říd. uč. Jan Zeman, dále starosta br. Jan Sedláček a regenschori Josef Bayer, jakož i školní děti.

P. Jakub Šindelář působil ve Švihově od svého vysvěcení celých 22 let a zemřel ve věku 49 let. Získal si srdce všech osadníků. Byl typickým Chodem. Jeho způsob života byl vždycky vpravdě chodsky prostý, jeho skromná, nenáročná povaha a typická upřímnost a hlavně žhavé vlastenectví, které vždy tak neochvějně hlásal, sblížilo jej s lidem tak, že při pohřbu jediné oko nezůstalo suché. Byl oddaným vyznavačem svého velikého krajana a učitele J. Š. Baara a miloval vášnivě svůj národ a vlast. Ačkoliv srostl se svou osadou, lnul stále ke svému Klenčí, které tak rád navštěvoval. O šumavských hvozdech vypravoval vždy s vášní a láskou chodského strážce hranic a každým rokem je pěšky prošel. Miloval pravdu, nenáviděl pokrytectví a nebyl zvyklý vyhýbat se překážkám. Jeho mohutná postava zdála se být nezlomná.

Od loňského podzimu však jeho srdce začalo vypovídat službu a právě v době, kdy jindy putoval po milované Šumavě, puklo i to srdce, které zdálo se být zkamenělé.

Písně "Zasviť mi ty slunko zlaté" a národní hymna, zpívané v pláči ohromným davem nad jeho hrobem, byly nejvěrnějším projevem veliké lásky občanstva, želícího ztráty svého kněze - vlastence.

Čest jeho památce.

Jiří Anderle, zastupitel městyse, předseda VKSO ZM Klenčí pod Čerchovem a prasynovec faráře Jakuba Šindeláře