Komise pro kulturu a sport Rady městyse Klenčí pod Čerchovem připravila vzpomínkovou akci u jeho hrobu na švihovském hřbitově.

Přikládám článek z týdeníku Klatovsko-Plánicko ze srpna 1939 od Vojtěcha Švece:

Zemřel vzorný kněz a dobrý člověk

V neděli 13. srpna, právě když u sv. Vavřinečka vyzváněly zvony, ukládali ve Švihově do hrobu tělo oblíbeného faráře, klenečského rodáka, věrného Choda, P. Jakuba Šindeláře. Pohřbu zúčastnilo se celé okolí, školní dítky, a také účast duchovenstva byla mimořádná.

Nad hrobem rozloučil se ze zesnulým procítěným projevem br. říd. uč. Jan Zeman, dále starosta br. Jan Sedláček a regenschori Josef Bayer, jakož i školní děti.

P. Jakub Šindelář působil ve Švihově od svého vysvěcení celých 22 let, a zemřel ve věku 49 let. Získal si srdce všech osadníků. Byl typickým Chodem. Jeho způsob života byl vždycky vpravdě chodsky prostý, jeho skromná, nenáročná povaha a typická upřímnost a hlavně žhavé vlastenectví, které vždy tak neochvějně hlásal sblížilo jej s lidem tak, že při pohřbu jediné oko nezůstalo suché. Byl oddaným vyznavačem svého velikého krajana a učitele J.Š.Baara a miloval vášniv ě svůj národ a vlast. Ačkoliv srostl se svou osadou, lnul stále ke svému Klenčí, které tak rád navštěvoval. O šumavských hvozdech vypravoval vždy s vášní a láskou chodského strážce hranic, a každým rokem je pěšky prošel. Miloval pravdu, nenáviděl pokrytectví a nebyl zvyklý vyhýbat se překážkám. Jeho mohutná postava zdála se být nezlomná.

Od loňského podzimu však jeho srdce začalo vypovídat službu, a právě v době , kdy jindy putoval po milované Šumavě, puklo i to srdce, které zdálo se být zkamenělé.

Písně „Zasviť mi ty slunko zlaté“ a národní hymna, zpívané v pláči ohromným davem nad jeho hrobem, byly nejvěrnějším projevem veliké lásky občanstva, želícího ztráty svého kněze - vlastence.


Čest jeho památce.


Jiří Anderle,

zastupitel městysu, předseda KKS RM Klenčí pod Čerchovem a prasynovec P. Jakuba Šindeláře