Místní akční skupina Český les pořádala on-line seminář zaměřený na logopedii u dětí navštěvujících mateřské školy. Ujala se ho speciální pedagožka a logopedka Šárka Smitková. Nejenže shrnula, s jakými vadami řeči se u malých dětí nejčastěji setkáváme, prozradila též, jak je takové problémy řešit a čemu se vyvarovat.

Pro dítě je totiž velice důležitý slovní vzor, kterým jsou zpravidla rodiče, ale také učitelky v mateřských školách. Všichni musí dbát na řadu zásad. Jde třeba o výslovnost a výběr slov, je třeba mluvit jednoznačně, věcně a jazykově správně a taktéž hlasem tvořeným měkkým hlasovým začátkem. To je základ.

Hlavně netrestat

Je celá řada vad řeči. Může jít o její opožděný vývoj, kdy dítě zaostává mezi vrstevníky nejen ve vyjadřování, ale i v neřečových oblastech. Takové děti mají často menší slovní zásobu než ostatní, což je třeba rozvíjet. Nejrozšířenější vadou je pak dyslálie, které se též říká patlavost. Děti mají problém s výslovností písmen C, S, Z, Č, Š, Ž, L, R nebo Ř. Písmeno, které dítě neumí, buď nevysloví, nebo jej zamění za jiné, které umí.

Další vadou je vývojová dysfázie, což je jednoduše řečeno porucha vývoje řeči. Logopedi se dále setkávají s rinolálií, což je huhňavost, a balbutií, která je známá jako koktavost, tedy porucha plynulosti řeči. Zajímavé, že jí mnohem častěji trpí chlapci. Děti s tímto problémem lektorka doporučila nevystavovat extrémnímu rozrušení nebo situacím, kterých se bojí; typickým příkladem je třeba školní besídka. Koktavost by se též v žádném případě neměla trestat.

Logoped poradí

Rodiče a logopedi se mohou setkat také s breptavostí, která se projevuje poruchou dynamiky a tempa řeči. Příčinou je přitom nepravidelné dýchání. Další vadou je také mutismus, což je porucha komunikační schopnosti, která vzniká na podkladě psychického traumatu a poté se projevuje ztrátou artikulované řeči. Ale i s tím se dá pracovat, je třeba hodně vyprávět a popisovat, někdy dokonce přistoupit na šeptání.

Výslovnost má svůj daný vývoj v průběhu různého věku dítěte. Vady řeči je vhodné řešit s klinickým logopedem, který doporučí nejvhodnější postup, tedy jazykové cvičení a dodržování základních pravidel při mluvení.

Eliška Heidlerová