„Písně provázely chodského člověka po celý život- od kolébky až do hrobu:počínaly ukolébavkou, zpěvným říkadlem, koledou o Vánocích, zpívalo se při každé práci doma v senci, na dvoře, ve stáji, na pastvě, na poli, na louce, při řemesle, na přástkách, voračkách, dračkách, hyjtách, dožínkách, svarbách, o pouti, posvícení, masopustě a nejvíce ovšem při muzice v hospodách“.

To jsou slova hudebního skladatele a klavíristy, národopisce, propagátora lidové chodské kultury, sběratele chodských lidových písní a odborného publicisty, národního umělce Jindřicha Jindřicha, jehož 55. výročí úmrtí vzpomínáme 23.října. Rodák z Klenčí pod Čechovem prožil téměř celý svůj život v Domažlicích, kde uplatňoval nejen své učitelské schopnosti, ale i mnohostrannou hudební a skladatelskou činnost. Byl rovněž výborným varhaníkem, učitelem zpěvu, sbormistrem domažlických pěveckých spolků a dirigentem četných koncertů. Nelze v této souvislosti nevzpomenout vydání jeho devítidílného Chodského zpěvníku nebo národopisného díla Chodsko, které bylo úspěšně dokončeno po více než dvacetileté práci. Vedle toho je tu přes čtyři tisíce textů chodských lidových písní, které tento vzdělaný a pilný Chod nashromáždil. Rovněž se mu podařilo soustředit bohatství dokladů lidské činnosti řemeslné, tak i výtvarné do svého národopisného muzea, které v roce 1945 věnoval Domažlicím. O tom se ostatně můžete přesvědčit sami při návštěvě tohoto jedinečného muzea.

Případné zájemce bych rád upozornil na jeho Chodský slovník. Text Chodského slovníku vychází z první podoby strojopisu, redakční úpravy jsou minimální. Všichni, kdo milují lidové umění, písně, tanec i lidovou moudrost, nezapomenou nikdy na tohoto vzácného člověka, jeho odkaz i na jeho rozsáhlé dílo.

Za příspěvek děkujeme Ivanu Niklovi.