Mrzlo, až praštělo, jak se říká, a Češi se tehdy zahřívali becherovkou. Tehdejší starosta Furth im Waldu Reinhold Macho hovořil o významu onoho historického aktu, který byl však nakonec kvůli nepřízni počasí zkrácen.

Po pádu želené opony se politici na obou stranách hranice snažili rychle vytvořit tzv. zelené hraniční přechody na někdejších hojně navštěvovaných turistických stezkách. 2. ledna 1995 byl pro turisty oficiálně otevřen přechod Tři znaky / Drei Wappen. Událost se mimochodem rovněž konala ve sněhové bouři. Pásku přestřihli starosta Reinhold Macho a jeho kolega Dieter Ausmüller z Waldmünchenu. Bylo to asi čtyři roky od podání žádosti o oficiální otevření přechodu.

Důležitá spojnice

1. března 1996 následovalo otevření přechodu pro pěší, cyklisty a skialpinisty na Ovčím vrchu / Hochstraße, který byl ve středověku důležitou spojnicí mezi Čechami a Bavorskem, což dokazují např. i nálezy mincí a podkov. Místy též podle všeho procházel před tisíci lety biskup Wolfgang von Regensburg na své pouti na území dnešního Polska a zpět.

Navzdory nepříznivému počasí, v němž by, jak se říká, ani psa nevyhnal, přihlížela události řada hostů z české i německé strany hranice. Aktu se tehdy účastnili místostarosta Domažlic František Budka, starosta Furthu Reinhold Macho a zástupce starosty České Kubice Jiří Balcar. Ten na slavnost mimochodem přijel na běžkách, a stal se tak prvním lyžařem, který přes přechod po jeho otevření přejel. Budka během svého projevu vzpomněl na předsedu Klubu českých turistů Domažlice Pavla Jelínka, který byl propagátorem turistických přechodů a stezek v hraničním lese a horoval za jejich otevření. Slavnostního aktu se však už bohužel nedožil. Jeho památku ale připomíná deska na přechodu Tři znaky.

Zbytky doby ledové

Zářící narcisy na stole tehdy symbolizovaly odstranění posledních zbytků doby ledové mezi oběma zeměmi. Vždyť i přáním Reinholda Macha bylo, aby tento turistický přechod přiblížil Němce a Čechy k sobě.

Základem pro vytvoření přeshraničních turistických stezek byla dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o malém pohraničním styku po turistických stezkách, která byla ratifikována 3. listopadu 1994. Následně zde bylo možné podnikat túry od 6 do 22 hodin od dubna do září a od 8 do 18 hodin od října do března. Časové předpisy dnes již neexistují a hranici lze překročit prakticky kdykoli, byť v současné době tomu brání epidemie koronaviru. Důležité je zmínit, že přes Ovčí vrch dnes vede mezinárodní cyklotrasa z Mnichova do Prahy. Když se ohlédneme dále, 1. prosince 1998 byl otevřen lyžařský přechod Brombeerriegel a přechod pro chodce Prennetriegelweg 1. dubna 2006.

Karl Reitmeier