Kostel sv. Anny na Tanaberku je impozantní stavba s kruhovým půdorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů a je ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku. Svatoanennský vrch patří do katastru městyse Všeruby, který se také o toto poutní místo vzorně stará.

Tanaberk má pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vojáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. Naštěstí je v dnešní době Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních.

Svatoanenská Tanaberská pouť je každoročně hojně navštěvovaná. První mše svatá se konala již v pondělí 26. července v podvečer, kdy se v liturgii slaví svátek sv. Jáchyma a sv. Anny. Tuto bohoslužbu celebroval P. Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi spolu s P. Karlem Kočím. Hlavní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve 14.30 a hlavním celebrantem byl mrákovský farář P. Przemyslaw Ciupak. Spolu s ním se mše svaté účastnil Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi a P. Karel Kočí. Na obou mších byla účast hojná a kostel byl zaplněný věřícími.

Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku. Po skončení mše svaté vyhrávala ve venkovním altánu všem návštěvníkům k poslechu dechová kapela Horalka a poté se ještě konal koncert slovenského operního pěvce Mateje Vaníka.

O stánek s vynikajícím občerstvení se postaralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.

Martina Matějková