Letos to bylo 13. výročí jejího slavnostního vysvěcení. Mše byla sloužena v tradičním římském ritu (tzv. tridenstská mše). Ta je sloužena výhradně v latinském jazyce. Jedná se o znamení jednoty církve. Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008 - 2010, vysvěcena byla 24.7.2010 a od té doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tradičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský a český král, který nastoupil na trůn uprostřed 1.světové války a vedle svatého Václava byl jako jediný český vládce povýšený ke cti oltáře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3.října 2004 papežem, dnes již svatým, Janem Pavlem II. Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou "Zachovej nám Hospodine". Blahoslavený Karel Habsburský je pohřben na ostrově Madeira, kde je na jeho hrobě umístěna královská koruna. Zde poslední český král žil s celou rodinou ve vyhnanství poslední část svého života a kde také zemřel velmi mladý ve věku 35 let na zápal plic. Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě v přírodě u lesa s nádherným výhledem na kopce Šumavy, a proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se a zajděte se ke kapličce podívat. Další mše svatá se zde bude konat na podzim v měsíci říjnu.