Hnízdo je velmi dobře situováno mezi domy, proto je na ně velmi dobře vidět. Jakmile se v něm čápi objevili, telefonovalo mi několik lidí, kteří neskrývali radost, že jejich kamarádi jsou zpět. I díky tomu mám v průběhu celého hnízdění informace o tom, co se tam děje.

Čápi, kteří zde hnízdí, jsou velmi spolehliví, již několikrát zde došlo k adopci malých čápat, která byla do tohoto hnízda přidána k původním potomkům. Jde o čápata, která přišla nějakým způsobem o jednoho nebo oba rodiče.

Čápi jsou velmi pracovití a svůj příbytek každý rok značně rozšiřují. Na podzim loňského roku však mělo hnízdo již několik metráků a hrozilo jeho zřícení. Proto byla jeho velká část odstraněna. A i když někdy mívají čápi s těmito úpravami problém, tady se naštěstí zabydleli hladce a bez problémů.

Úpravu hnízda, adopci malých čápů, kroužkování mláďat, péči o poraněné jedince a další úkony zajišťuje plzeňský Dobrovolný ekologický spolek na ochranu ptactva pod vedením Karla Makoně. Ten má přesné informace nejen o čápech, ale i o jiných ptácích, třeba labutích. Přejme letošním čápům i jejich potomkům příznivou sezonu.

Jaroslav Čedík