Sešli se věřící a poutníci z okolních obcí. Kaple sv. Markéty stojí na rozhraní dvou okresů, klatovského a domažlického a patří do farnosti Dlažov. Obecní úřad v Dlažově se o toto místo s kaplí a rozhlednou vzorně stará. Původně stála na vrchu dřevěná kaple. Nová kaple byla postavena v novogotickém slohu v roce 1886. V roce 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 25 kněží a velké účasti lidí z okolí. Každý rok se zde po svátku sv. Markéty koná pouť. Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy v roce 2001, kdy obec Dlažov provedla celkovou rekonstrukci. Bohužel pro svoji odlehlost si kapli vyhledávali zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli ještě několikrát navštívili. V současné době je vyzdobena kaple obrazy a květinami pouze o pouti. Na kapli je zvonek, na který si může každý návštěvník tohoto místa zazvonit. V roce 2014 byla na vrchu v blízkosti kaple otevřena rozhledna. Je 25,4 m vysoká a má 94 schodů. V nedávné době musela být rozhledna opravena. Čtyři dřevěné nosné sloupy napadl pták, který do nich udělal díry. Sloupy byly vyměněny za kovové a jsou opláštěny dubovými latěmi, aby byl zachován podobný vzhled. Rozhledna na sv. Markétě je vyhledávaným turistickým místem. Celokruhová vyhlídka nabízí pohled do všech stran. Při dobré viditelnosti odtud dohlédnete třeba na věž Bolfánek na vrchu Žďár, Velký a Malý Ostrý nebo na Nýrskou přehradu. Při pohledu k Domažlicím pak uvidíte vrch Čerchov.