Kostel sv. Anny na Tanaberku je impozantní stavba s kruhovým půdorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů a je ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku. Svatoanennský vrch patří do katastru městyse Všeruby a o toto poutní místo se vzorně stará Spolek Tanaberk.

Kostel má pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vojáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. Naštěstí v dnešní době je Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních.

Svatoanenská Tanaberská pouť je každoročně hojně navštěvovaná. Věřící se zde každoročně scházejí, aby si vyprosili u sv. Jáchyma a Anny lásku, laskavost , pohodu a pokoj do našich rodin. První mše svatá se konala již ve středu 26. července v podvečer, kdy se v liturgii slaví svátek sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů Panny Marie. Tuto bohoslužbu celebroval P. Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi.

Hlavní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve 14 hod a hlavním celebrantem byl novokněz Jakub Žákavec, rodák ze Kdyně a spolu s ním mši svatou celebroval mrákovský farář P. Karel Adamec. Na obou mších byla účast hojná a kostel byl zaplněný věřícími. Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku.

Již v pátek se zde konal koncert barokní hudby, účinkoval soubor Viwa a v sobotu od 13 hodin to byla přednáška pana Josefa Nejdla, ředitele Chodského muzea v Domažlicích. Zajímavá přednáška na téma "Historie pouti v období baroka a její vývoj až do dnešní doby" zaujala všechny přítomné posluchače.

Po skončení mše svaté vyhrávala ve venkovním altánu všem návštěvníkům k poslechu dechová kapela Hájenka. Byly také připraveny anenské trhy a stánek s občerstvením, který musel uspokojit všechny žíznivé a hladové poutníky. O stánek s vynikajícím občerstvení se postaralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.

Kostel sv. Anny na Tanaberku je jednou z dominant kraje a Všerubského průsmyku. Je z něho nádherný výhled na západní část Šumavy a pohoří Hoher Bogen v sousedním Bavorsku. Každoročně ožívá právě na svátek sv. Anny a také díky Spolku Tanaberk a městysu Všeruby se daří také zvelebovat i okolí. Na rekonstrukci kostela a okolí můžete přispět finančním příspěvkem na transparentní účet, který zřídil Spolek Tanaberk a přispějete tím tak na dobrou věc. Pomůžete tak navrátit tomuto poutnímu místu jeho krásu a také život.