Na setkání dorazila ředitelka Monika Granja se svou kolegyní z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Přítomen byl také místostarosta Jansa, který pronesl pár vět o této události. Program byl hudebně doprovázen zpěvačkou Annou Černou, na housle a následně na klavír ji doprovázela Alžběta Johánková.

V roce 2018 by paní Olga oslavila 85. narozeniny. Výbor dobré vůle se rozhodl, že po České republice vysází 85 stromů Dobré vůle. Strom Dobré vůle byl zasazen v Poběžovicích 27. 6.2018, aby nesl odkaz Olgy Havlové. Paní Olga se vždy zastávala práv ohrožených občanů, se zdravotním postižením, lidí opuštěných, diskriminovaných a pomáhala jim začlenit se do společnosti. U stromu Dobré vůle zazněla Píseň pro Olgu.

Zdroj: Terezie Jenisová

Následně se návštěvníci a zástupci z Výboru dobré vůle přesunuli na vernisáž k zahájení výstavy fotografií Olgy Havlové, která v Poběžovicích potrvá do 28. 9. 2023 a je možné ji navštívit v otevírací době místního infocentra. Fotografie pojednávají o životě, činech a setkání paní Olgy Havlové. Tato výstava vznikla k 20. výročí vzniku Výboru dobré vůle v roce 2010 a již třináctým rokem putuje po celé České republice.

Zveme srdečně do Poběžovic všechny čtenáře, aby si připomněli významnou osobnost – paní Olgu Havlovou, která by v letošním roce oslavila 90. narozeniny.