Kulturní akce, která se konala po dvouleté odmlce způsobené opatřeními proti šíření epidemie COVID 19, se těšila velkého zájmu účastníků, nejenom místních, které úvodem pozdravil starosta městyse Václav Pergl společně s farářem Římskokatolické farnosti Koloveč Wojciechem Pelowskim.

Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Koloveč s koledami a vánočními písničkami a básničkami. Po nich následovalo pěvecké vystoupení Elišky Jáchimové, kterou na kytaru doprovázel Martin Šobr.

Přítomní se mohli zahřát teplým čajem nebo svařákem, občerstvit se u místního stánku a všichni si s sebou, kromě příjemného kulturního zážitku, odnesli do svých domovů dobrou náladu, světlo z vánočního stromu a dárek v podobě jmelí a adventních perníčků.

Za příspěvek děkujeme Václavu Perglovi.