Pasování se konalo ve třídě u Sluníček ve spolupráci se studenty předškolní a mimoškolní pedagogiky ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně.

Pasováno bylo osmnáct budoucích prvňáčků. Ti dostali jako upomínku na školku knihu a šerpu.

Miloslava Vavříková
vedoucí učitelka