Miloš Novotný byl velkým domažlickým patriotem. V našem městě se narodil a vyrůstal na Hořejším předměstí. Jako dítě se učil hrát na violoncello a vztah k muzice mu vydržel po celý život. V pozdějším věku se naučil hrát na dudy, což v sobě symbolicky spojilo jeho zájem o kulturu i zdejší region. K popularizaci Chodska přidal ještě jeden významný vklad, a to knihu Jaroslav Špillar – Malíř Chodů.

Pokud z jeho bohatého života zmíníme některé body jeho pozemského putování, tak za zmínku stojí, že vystudoval žurnalistiku, maloval obrazy a jeho další velkou láskou byli koně - účastnil se závodů koňských spřežení.

Památník bitvy u Domažlic

Miloš Novotný ale především zůstane v paměti každého zdejšího občana zapsán jako neúnavný organizátor. Poslední léta svého života věnoval dokončení památníku bitvy u Domažlic na Baldově. Pokud se poutník zastaví před mohutným žulovým kalichem od sochaře Václava Fialy, jistě si neuvědomí, jak dlouhá cesta k dokončení této památky vedla. Miloš Novotný se v roce 2009 postavil do čela Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, která oživila téma dokončení pomníku a veřejnosti předložila několik konkrétních návrhů.

Díky následné spolupráci s městem Domažlice, které se stalo hlavním finančním a organizačním garantem stavby, se dílo podařilo završit slavnostním odhalením v roce 2015. K této příležitosti Miloš Novotný sepsal se spoluautorem Jiřím Krutinou knihu Bitva u Domažlic, která byla oceněna prestižní Cenou Jaroslava Golla. Aby místo spojené s významnou historickou událostí průběžně vstupovalo do povědomí široké veřejností, pořádal zde o prázdninách jazzový festival.

Co říci na závěr: Kdo s panem Milošem Novotným kdy jednal, jistě si ponese v mysli jeho příjemné a důstojné vystupování, věcnost, hluboký zápal pro věc, snahu spojovat lidi pro zdar dosažení díla, a to vše orámované láskou k jeho rodnému městu i celému zdejšímu kraji.

Pane Miloši Novotný, děkujeme za vše, co jste nejen pro své rodné město vykonal.

Stanislav Antoš

Připomeňte si slavnostní odhalení památníku bitvy u Domažlic v létě 2015. Miloš Novotný tehdy uvedl: „Je to bitva, která poprvé v dějinách přiměla nejvyšší orgány katolické církve, aby s českými husity začaly jednat jako s rovnocennými partnery." Více čtete zde.