Návrh zpracovaný Centrem pro komunitní práci západní Čechy vychází ze zjištěných problémů v sociální oblasti a setkávání pracovních skupin v rámci dvouletého projektu. Plánování rozvoje sociálních služeb na Domažlicku se chýlí ke konci. Od ledna 2018 probíhalo mapování sociální situace celého regionu, probíhal průzkum sociálních služeb, které v regionu působí, a byly zjišťovány problémy v sociální oblasti, se kterými se potýkají občané a obce na Domažlicku. Na mapování navázalo setkávání pracovních skupin, které diskutovaly nad největšími nedostatky a jejich možným řešením. Důležitá témata, nad kterými se vedly diskuze, byly mimo jiné například doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením, využívání pečovatelské služby pro seniory, dostupnost bydlení pro všechny obyvatele regionu, zajištění dluhového poradenství a další. Všechna tato témata včetně možných řešení a mnoho dalších jsou zaneseny do plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro následujících 5 let. Veřejné setkání k představení komunitního plánu pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s městem Domažlice. Komunitní plán bude možné po setkání připomínkovat až do 13. 12. 2019. Více informací lze získat na adrese www.domazlice.eu v sekci „městský úřad“ pod záložkou „sociální služby“. Organizátor setkání: CpKP Západní Čechy, kontaktní osoba: Ondřej Raffel, Tel: 775 764 418 e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz

Zaslal: Ondřej Raffel