V pátek členové KKS připravili místa pro stánky a oba dny vybírali poplatky za umístění stánků a atrakcí, dohlíželi na pořádek i průběh poutě. V neděli pak po skončení akce uklidili horní i dolní náměstí, kde se pouť konala. Na pouti byly v neděli skoro dvě desítky stánků a šest aktrakcí. Stánkaři přijeli do Klenčí z Domažlic, Plzně, Mostu, Sušice, Klatov, Švihova, Chebu, Sušice, Přeštic a dalších míst.