Nápis, složený ze zhruba tří set kamenů, byl celý zarostlý, takže nebyl vůbec znatelný. Při brigádě členové VKSO a VRMKO vytrhali trávu a nálety, vykopali křoviny, upravili okolí, složili kameny, které byly sesunuté mimo písmena, očistili je od nánosů a mechu a nakonec nastříkali speciální bílou barvou.

Členové VRMKO a VKSO očistili a obnovili zároveň nápis na velikém balvanu s nápisem Výhledy s nadmořskou výškou 703m. Současně očistili kameny s nápisy "Baarova stezka" na začátku i konci stezky a upravili jejich okolí.

Nápis VÝHLEDY složený z kamenů je umístěn kousek od Baarova pomníku od otevření areálu a slavnostního odhalení Baarova pomníku dne 5. července 1933. Současně s tím byl otevřen i areál venkovních posezení.

Výbor pro rozvoj městyse se před 13 lety rozhodl uspořádat brigádu na obnovu kameného nápisu a na renovaci velkých kamenů s nápisem "Baarova stezka" na začátku a konci Baarovi stezky z Klenčí na Výhledy, které byly v žalostném stavu. Kameny byly očištěny od mechu a nánosů špíny, naimpregnovány, bylo upraveno okolí a obnoven nápis. Od té doby každoročně pořádá VRMKO, resp. VKSO tyto brigády. 

Jiří Anderle, předseda VKSO a VRMKO