V červenci 2021 byla provedena Městem Domažlice demolice nepotřebných zchátralých vojenských objektů a v podzimních měsících se bouraly zbývající malé objekty a plot z betonových dílců s ostnatým drátem. Ten mohl být zbourán již dříve, ale jeho zbourání po roce 2000 nebylo schváleno zastupitelstvem města.

Co s Čerchovem do budoucna měla nastínit územní studie, jejímž objednavatelem byl Svazek Domažlicko (svazek 53 měst a obcí okresu Domažlice). Studie začala vznikat v roce 2018, bohužel bez širší diskuze ve veřejném prostoru. Dokonce ani KČT, který vlastní rozhlednu a pozemky na vrcholu Čerchova, nebyl ke zpracování návrhu přizván. I když se studie platila z rozpočtu města, nebyli zastupitelé města Domažlice se studií oficiálně seznámeni. Místo široce diskutovaného návrhu, nebo dokonce více návrhů, jak dál využít vojenskými stavbami nezatížený Čerchov, vznikal dokument v úzkém kruhu institucí a osob.

Jak jsme několikrát slyšeli od vedení města, zásadním cílem studie bylo navrácení vrcholu přírodě a její ochrana, se značným omezením turistických nebo komerčních aktivit. To ovšem nekoresponduje s konečnou podobou územní studie, kde je vyprojektováno 23! parkovacích míst, zastávka autobusu se zálivem nebo dětské hřiště. Také celková plocha zpevněných komunikací (kamenná dlažba) je neúměrná stanovenému cíli.

Součástí návrhu je také přestavba (rekonstrukce) bývalé vojenské ubikace, která je nyní v majetku města Domažlice, na horskou chatu. I v této záležitosti se postupuje obdobně jako se studií. Širší diskuze nad využitím a podobou chaty se nekoná. Až na výzvu zastupitelů je rada města informovala o zadaném projektu rekonstrukce bývalého vojenského objektu. Z představené prezentace a následné diskuze vyplynulo, že nejenže nebylo vypracováno variantní řešení projektu, ale ani neexistuje přesně vymezené zadání projektu. Pouze vzniká něco, kde se budou moci návštěvníci Čerchova občerstvit, popřípadě přespat a bude pro ně zřízena místnost, kde bude muzeum o historii Čerchova. Na tomto základě vznikl projekt, který v tom nejoptimističtějším případě bude stát 20 mil Kč (předpokládám, že uvedená cena je pouze za stavební práce).

Tento projekt počítá s 38 místy v restauraci, 24 místy v salonku a kuchyní o velikosti 20,5 m2. V patře potom počítá s 20 lůžky na přespání. To vše v objektu, který má téměř 400 m2 zastavěné plochy. Pro srovnání chata na hoře Falkenstein na bavorské straně Šumavy u Železné rudy (nově vystavěná v roce 2019) na zastavěné ploše 230 m2 nabízí 85 míst v restauraci, 40 míst na přespání a kuchyň o velikosti 74 m2 s dalším prostorem 12 m2 pro výčep.

Opravdu představuje současný projekt tu nejlepší variantu, jak uspokojit potřeby návštěvníků na Čerchově? Opravdu půjde o účelně vynaložené prostředky z městského rozpočtu? Opravdu je to projekt, který přinese to nejlepší architektonické řešení a nabídku služeb v současném standardu? Zatím mě o tom představený projekt ani vyjádření zástupců rady města nepřesvědčily.

Čerchov, jakožto nejvyšší hora Českého lesa a dominanta chodské krajiny, si určitě zaslouží, aby se z něj opět stal vrchol, který bude ozdobou Českého lesa a bude příjemným prostředím lákat k jeho zdolání, tak jako tomu bylo v první polovině 20.století. Je povinností zastupitelů a vedení města

Domažlice tomuto úkolu dostát. K tomu je zapotřebí začít vést o budoucnosti Čerchova veřejnou diskuzi. Nejsem si jistý, zda je současné vedení města tuto diskuzi ochotno vést.

 

Za příspěvek děkujeme Pavlu Faschingbauerovi