Na Baldov letos přijede zahrát kapela THE DIXIE HOT LICKS z Plzně, která ještě na začátku roku stihla opustit nezavirovaný starý kontinent a vydala se na cestu přes Atlantik, aby přes něj převezla příslovečné „dříví do lesa“ do kolébky jazzu, do Ameriky. Hráli ve Virginii, washingstonském Kennedy Center a ve městě, které nikdy nespí, v New Yorku, koncertovali s velkým úspěchem v Bohemian National Hall na Manhattanu!

Návštěvníci třetího ročníku jazzových koncertů se tedy mají letos opět na co těšit.

Nádherné prostředí Baldovského návrší přivítá posluchače v sobotu 22. srpna 2020, aby v 16 hodin zazněl, jako je tomu na zahájení vždy, chorál Ktož sú Boží bojovníci v originálním nastudování a aranžmá hostujícího hudebního uskupení. Je připraveno rovněž osvědčené gastronomické zázemí v režii baldovského CB klubu včetně osvěžení na stánku Bohemia Sektu. Letošní koncert, stejně jako ty předešlé, může být uskutečněn díky finanční podpoře města Domažlice a Západočeského kraje, za což oběma, spolu s pomocí společnosti Bohemia Sekt, patří velké poděkování. Parkování zdarma je zajištěno na přilehlé louce, stejně zdarma je i vstup na koncert a následný požitek z něj. Pro čtyřnohé přátele člověka je připraveno pití i stín.

Co ovlivnit nelze je počasí, ale zatím při předešlých ročnících k nám bylo milostivo, přejme si, aby tomu tak bylo i letos. A tak, jak praví osvědčený konferenciér baldovských koncertů Štěpán Podešt - Keep swinging!

Miloš Novotný