Jde o jednu z částí Bělé nad Radbuzou. Kdysi to bývala samostatná obec, uprostřed níž stával barokní zámeček, který obklopoval krásný park. Zámeček byl ale zlikvidován na počátku 70. let minulého století a v současnosti je hlavní památkou tohoto Újezda gotický kostel Nalezení Svatého Kříže. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází poměrně rozsáhlý hřbitov. Zde odpočívá i mecenáš rodiny Mánesů Kristián Kotz z Dobrše.

Kristián se narodil 4. září 1806 a zemřel 31. června 1883. Na zdejší panství se dostali Kotzové díky sňatku Jana Josefa Kotze s Františkou Zukerovou z Tamfeldu. V 17. století patřilo toto panství rodu Lammingenů, z něhož pocházel pověstný Lomikar. Lammingenové zdejší panství prodali a postavili si zámek v Trhanově.

Zapojil se do obrození

Kristián Kotz byl významný úředník tehdejšího císařství. Zastával řadu významných postů v jeho správě, byl mimo jiné i hejtmanem Boleslavského kraje. V době jeho života vrcholilo národní obrození, do něhož se také výrazně zapojil. Byl členem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách a také Společnosti Vlasteneckého (dnes Národního) muzea.

Patřil k podporovatelům českého umění, nejvíce snad rodiny Mánesů. Do Újezda Svatého Kříže jezdila jak Amálie Mánesová, tak její bratr Quido a nejméně dvakrát tu byl i nejslavnější ze sourozenců Josef. Naposledy v roce 1866, kdy jako mnozí z Pražanů prchal před pruskými vojsky.

Mánes portrétoval Kotzovu ženu

V Újezdě Svatého Kříže a jeho okolí namalovala Amálie řadu obrázků, často s motivy květin. Dvě velká plátna tady dokončil Quido, drobnější díla pak Josef Mánes. Ten např. portrétoval i Kristiánovu manželku.

Josef Mánes se narodil 12. května 1820 a zemřel 9. prosince 1871. Panství Újezd Svatého Kříže patřilo Kotzům z Dobrše až do roku 1945. Jejich rodovým heslem bylo Kraft für Wahrheitt (Síla pro pravdu, pozn.), v erbu měli dřevěné kolo s loukotěmi. Kotzové (Kocové) byli původně velmi starobylým českým rodem, který pocházel z Dobrše v Jižních Čechách.

Marie Špačková