Od přelomu šestnáctého a sedmnáctého století se nedaleko Horšovského Týna rozkládá jedna z nejstarších a největších loveckých obor ve zdejším regionu. Jedná se o Horšovskou oboru vybudovanou Vilémem starším Popelem z Lobkovice. Později přešla do vlastnictví rodu Trauttmansdorffů.

Zájemci ji mohou projít naučnou stezkou, v níž najdou pět stanovišť s informačními tabulemi. Stezka vznikla zásluhou žáků a pedagogů zdejší Střední odborné školy a Středního odborného učiliště. Proto také začíná symbolicky právě v areálu školního statku vybudovaného z hospodářského dvora obory. Úvodní informační cedule zájemce seznámí s historií nejen obory, ale i stezky samotné. V průběhu asi čtyřkilometrové procházky se návštěvníci dozvědí základní informace o historii obory a zdejší floře i fauně.

Po uměle vytvořeném náspu dojdete k osmibokému glorietu Annaburg. Ten byl vystavěn na uměle vytvořeném ostrůvku neb součásti obory byla v minulosti také soustava údajně šesti rybníků. V současné době zůstaly funkční pouze dva. Po hrázi jednoho z nich stezka vede krásnou stromovou alejí. V oboře je kromě dubů, které zpevňovaly hráze rybníků, a lip možno vidět i mnoho ovocných stromů, především jabloní. Zajímavá historická přírodní památka zaujme také osmikilometrovou kamennou zdí, jíž je plocha 360 hektarů obory obehnána. 

Celá stezka je dobře schůdná a přístupná je po celý rok.

Za příspěvek mockrát děkujeme Monice Šavlové.