Setkání rodáků a přátel historické chodské obce Újezd se konalo 10. a 11. září. V sobotu od 15 hodin proběhlo slavnostní žehnání symbolů obce v kostele sv. Václava a následně byly uctěny památky padlých ve světových válkách. Na akci také vystoupily děti z pěveckého sboru Mráček a v neděli se o hudební doprovod postarala dechovka Postřekovanka.

Právě 10. září před 370 lety se také narodil možná nejslavnější Chod – Jan Sladký, řečený Kozina. Období vrcholného romantizmu staví Jana Sladkého mezi symboly českého národa, dokonce díky spisovateli Aloisu Jiráskovi vstoupilo Chodsko do kolekce tzv. národních pověstí, jež odkazují na slavnou minulost Čechů. Není tedy divu, že obyvatelé této chodské obce zahrnuli tohoto velikána do svých oslav.

Za fotografie mockrát děkujeme Jiřímu Straškovi.