Jindřich Jindřich se narodil 5. března 1876 v Klenčí pod Čerchovem ve staré škole - v místě, kde se nachází budova nové radnice, na které je i umístěna jeho pamětní deska s reliéfem od B. Zvěřiny. Jako národopisec se zasloužil o uchování chodských tradic a lidové písňové tvorby. Mezi jeho interprety patřila například slavná česká zpěvačka Ema Destinnová. Za své hudební i etnografické dílo byl v roce 1954 jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1957 národním umělcem. Byl také členem České akademie věd a umění a čestným členem Svazu českých skladatelů.

Zemřel 23. října 1967 v Domažlicích, kde se nachází i jeho muzeum. Posledním místem odpočinku se podle jeho přání stal klenečský hřbitov.

Příspěvek do redakce Domažlického deníku poslal pan Jiří Anderle. Děkujeme.