Ti, kteří se do letošní soutěže přihlásili, se utkali v šesti kategoriích v sólové a komorní hře. Účast na této soutěži není jednoduchá. Soutěž probíhala dva dny v dvou sálech a jednotlivé výkony hodnotila vždy pětičlenná porota. Kromě skladeb, které jsou pro jednotlivé kategorie povinné, hrají žáci repertoár vybrané jejich vyučujícími. 

Plzeňský kraj reprezentovalo devět žáků. V kategorii sólisté do 10 let se na 5. místě umístila Nikol Šnebergerová (ZUŠ Dobřany). V kategorii sólisté 10 - 12 let se  na 1. místě  umístil Martin Chodl (ZUŠ Dobřany), na 2. místě Jan Matějka (ZUŠ Kdyně) a 4. místo obsadil Daniel Štika (ZUŠ T. Brzkové Plzeň). V kategorii sólisté 12 - 15 let se na 5. místě umístila Daniela Holá (ZUŠ Dobřany). V kategorii sólisté 16-19 let skončil na 4. místě Hana Matějková (ZUŠ T. Brzkové Plzeň). V sekci komorní hra do 15 let se na 3. místě umístili Martin Chodl (akordeon) a Pavlína Wágnerová (housle), oba ze ZUŠ Dobřany. V kategorii komorní hra 15-19 let získaly společně Hana Matějková (akordeon) a Zuzana Breuerová (příčná flétna), obě ze ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň, 3. místo.

Vítězové jednotlivých kategorií ještě jednou zahráli v neděli na slavnostním předávání cen, které proběhlo na závěr celé soutěže. Letos čeká mladé akordeonisty ještě mnoho dalších soutěží. Na začátku května v Plzni to bude např. Plzeňský akordeon 2022. Zde si spolu zasoutěží všichni šikovní akordeonisté z celého Plzeňského kraje. V polovině června je čeká 2. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v Dobřanech, kde ti nejlepší mohou postoupit na Mezinárodní akordeonovou soutěž Trophe Mondial CMA. Přejeme všem hodně úspěchů.