Protože si je tato společnost vědoma toho, že děti tráví mnoho času u počítačových a mobilních obrazovek, snaží se tuto realitu změnit a děti více motivovat k pohybu, ukázat jim sport jako zábavu a zdravý životní styl.

V rámci spolupráce s touto společností škola testuje sportovní zdatnost žáků a na základě toho jim doporučuje pro ně vhodný sport s ohledem na jejich předpoklady.

MZŠ Kdyně získala 40 000 Kč na sportovní vybavení.MZŠ Kdyně získala 40 000 Kč na sportovní vybavení.Zdroj: MZŠ Kdyně

Žáci byli za své výkony oceněni diplomy a následně byla škola společností zařazena do slosování o peněžitou odměnu.

Bronzová olympijská medailistka v trojskoku z Atlanty 1996 Šárka Kašpárková vylosovala ze všech zúčastněných škol právě MZŠ Kdyně, která obdržela částku 40 000 korun, již použije na sportovní vybavení.

MZŠ Kdyně