Za účasti pana Peterky z Odboru životního prostředí plzeňského krajského úřadu a pana Štrby z městského úřadu Horšovský Týn členové mysliveckého spolku Lichoň Vidice vypustili zajíce, které přivezl předseda asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě pan Horáček do honitby v katastru obcí Libosváry, Oplotec a Chřebřany. Jelikož se jedná o opakované vypouštění zajíců do přírody vidickými myslivci zeptal jsem se předsedy Mysliveckého spolku pana Hubaty, jaké přinesla loňská akce výsledky a jaká jsou letošní očekávání.

„O vypouštění zajíců do honitby jsme začali uvažovat již v roce 2015 na základě jarního sčítání zvěře s výsledkem zhruba čtyřiceti zajíců. Vědomi si silného predačního tlaku jsme zavedli takzvané zástřelné za každou lišku v hodnotě sta korun, zbudovali myslivecká zařízení pro tlumení škodné a přikrmování zaječí zvěře. V srpnu 2017 jsme poprvé s využitím dotačního titulu Mze vypustili dvacet ramliček a dvacet ramlíků zajíce polního. Během podzimu se z vypouštěcích lokalit rozběhli po celé honitbě. Jejich identifikace byla ulehčena barevnou plastovou značkou ve slechu. Při jarním sčítání následujícího roku bylo k překvapení mnohých napočítáno 83 zajíců. Oproti minulým letům jde o stoprocentní nárůst. Takže názor škarohlídů, že jsme za drahé peníze nakrmili lišky, se nepotvrdil. V této činnosti pokračujeme již pátým rokem a k částečnému pokrytí nákladů využíváme dotační titul Mze na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, který upravuje podmínky vypouštění a zároveň po dobu pěti let zakazuje lov této zvěře. O dobré aklimatizaci zajíců svědčí dospělí jedinci s plastovými značkami ve slechu, tak i mladí zajíčci, kteří jsou od jara v přírodě vidět. Je pravda, že jim letošní studené a deštivé jarní počasí moc nepomohlo, ale věřím, že při příštím sčítání zvěře překonáme počet 162 kusů zjištěný letos v březnu. Svůj význam má aktivní přístup členů k tlumení lišek – za rok 2020 jich bylo uloveno 58 - a snižování stavů divokých prasat. Naši radost bohužel kalí množství toulavých koček v honitbě – přes den domácí mazlíček, v noci krvelačný lovec, který, i když tomu mnozí nechtějí věřit, dokáže ulovit mnoho mladých zajíčků a mláďat drobné zvěře. Svůj podíl si v mladé zaječí zvěři vybírá i ve stále vetším počtu se v honitbě vyskytující moták pochop a již i zde přítomný psík mývalovitý. S potěšením musím říci, že náš příklad s vypouštěním zajíce, kdy jsme byli před pěti lety jako první v novodobé historii v této činnosti na domažlickém okrese, dnes již následují další myslivecké spolky a podaří-li se trochu zlepšit životní prostředí a najít šetrnější způsob hospodaření v krajině, nebudeme se muset o zajíce polního v našich honitbách obávat,‘‘ dodal závěrem pan Hubata.

Celá akce proběhla v ranních hodinách, počasí bylo ideální. Pohled na mladé zajíce vypuštěné do volné přírody trvá jen několik vteřin, které opravdu za to ale opravdz stojí.

Jaroslav Čedík