Muzeum vysílání v Chamu chce být aktivní i přes hranice, a proto usiluje o spolupráci s Gymnáziem Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Kdo by se na tuto roli hodil víc než Jürgen Kögler. Proto se nedávno vydal z Furth im Wald do českého partnerského města, aby probral spolupráci s ředitelkou gymnázia Janou Štenglovou. Oba se znají z týmových vandrů, které Jürgen Kögler pořádá vždy třetí sobotu v září a které před více než 30 lety zahájil jeho otec Oskar Kögler. Jak známo, tato událost má svůj původ v románu „Lůsy“, který napsal chodský spisovatel a kněz Jindřich Šimon Baar. Česká strana chce v příštím roce důstojně oslavit 100. výročí jeho úmrtí.

Jürgen Kögler si nyní jménem Muzea rozhlasu domluvil schůzku s ředitelkou Janou Štenglovou s cílem navázání vztahů. Velmi na něj zapůsobila příjemná atmosféra tohoto setkání. Byl přivítán velmi přátelsky a s otevřenou náručí a bylo naznačeno, že o spolupráci mezi Gymnáziem Jindřicha Šimona Baara a Muzeem rozhlasu je velký zájem.

Kögler na schůzce nejprve upozornil, že Vysílací muzeum již spolupracuje s chamskými středními školami. Mělo tedy smysl kontaktovat i střední školu na české straně v Domažlicích. Jana Štenglová se při této příležitosti nechala slyšet, že bývalý středoškolský profesor Petr Matjěka ji již jako člen stolku štamgastů Furth im Wald - Domažlice nadšeně vyprávěl o návštěvě rozhlasového muzea v Chamu. Kögler poté krátce představil strukturu muzea. Na vrcholu je sponzorské sdružení, které vede Michael Heller, který je zároveň hlavním sponzorem. Existuje také podpůrný spolek s 300 členy. Jürgen Kögler je také v poradním sboru podpůrného sdružení, jehož úkolem je navazování kontaktů s východními sousedy.

Kögler informoval, že muzeum bylo před rokem kompletně reorganizováno. Zpočátku to bylo čistě rozhlasové muzeum, ve kterém je zdokumentována 120letá historie rozhlasu s exponáty, z nichž většina je stále funkční. Vrcholem pro běžného návštěvníka je nostalgická kavárna, kde se ukazují počátky hlasových nahrávek podle Edisona a Emila Berlinera. Zde k návštěvníkovi svítí nádherné gramofonové rohy.

Ředitelka dostala brožury v češtině s podrobnostmi o tom, co Muzeum vysílání nabízí. Pro střední školy je zajímavá především fyzikální naučná stezka, která je již rok instalována v Muzeu vysílání. Vzrušující základy fyziky jsou demonstrovány na přibližně 100 testovacích stanicích. Fyzikální vzdělávací stezku popisují středoškolští učitelé jako místo školního učení. Existuje mnoho participačních experimentů, do kterých se mohou studenti zapojit na jednotlivých stanovištích.

Kögler označil za vrchol pro studenty středovlnnou radiostanici, která se montuje na školách v pracovních skupinách o 10 až 15 účastnících pod vedením pracovníků muzea. Kögler předal ředitelce stavebnici a využil této příležitosti, aby jí ukázal, co obsahuje. Překvapil ji i plně sestaveným funkčním rádiem.

Janu Štenglovou to velmi zaujalo a chce nyní mluvit s učiteli fyziky o tom, jak takové stavebnice v Domažlicích sestavit. Ve druhém kroku by si ředitelka ráda domluvila návštěvu rozhlasového muzea v Chamu, kde by pak mohl být projekt podrobně projednán. Pokud to bude fungovat, lze projekt řešit se studenty, což by pro Köglera byla „úžasná věc“. Dotace na projekt jsou přislíbeny. Muzeum vysílání by samozřejmě bylo velmi vděčné za další podporu od sponzorů.

Karl Reitmeier