Tato soutěž se koná jednou za tři roky a letos proběhla ve dnech 12.–14. května  v Chrudimi.

Soutěžící se sjeli do Chrudimi ze všech krajů ČR. Soutěžilo se v sólové a komorní hře a celkem do ústředního kola postoupilo 153 soutěžících.  Žáci z Plzeňského kraje, kteří se sem probojovali z předešlých kol, se všichni umístili na předních příčkách.

Soutěžilo se ve dvou sálech, v každém sále hodnotila jednotlivé výkony sedmičlenná porota složená z pedagogů z jednotlivých krajů.


Plzeňský kraj reprezentovalo v sólové hře 10 soutěžících a v komorní hře 6 soutěžících. 

Umístění soutěžících v sólové hře:

0. kategorie (do 9 let) - Peksa Antonín ze ZUŠ J.S. Bacha Dobřany - 2. místo

I. kategorie (9-10 let) - Ulč Tomáš ze ZUŠ J.S. Bacha Dobřany - 1. místo

III. kategorie (11-12 let) - Šnebergerová Nikol ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - 2. místo

V. kategorie (13-14 let) - Chodl Martin ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - 1. místo

                                       - Štika Daniel ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň - 2. místo

                                       - Esmaiel Sehend ze ZUŠ B. Smetany Plzeň - 2. místo

VI. kategorie (14-15 let) - Holá Daniela ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - 1. místo + diplom za interpretaci skladby F. Angelise

VII. kategorie (15-16 let) - Šneberger Antonín ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - 2. místo

VIII. kategorie (16-17 let) - Novák Alex Dorian ze ZUŠ B. Smetany Plzeň - 2. místo

X. kategorie - (18-26 let) - Matějková Hana ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň - 1.místo


Umístění soutěžících v komorní hře:

Kategorie komorní hra akordeonová do 5 členů (do 15 let) - akordeonové duo Štika+Pokorná (ZUŠ T. Brzkové Plzeň) - 1. místo

Kategorie komorní hra smíšená do 5 členů (do 15 let) - duo Holá+ Samcová (akordeon+příčná flétna, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany) - 1. místo + absolutní vítěz v kategorii komorní hra  a mimořádný interpretační výkon

Kategorie komorní hra smíšení do 5 členů (do 26 let) - Duo de chicas Matějková+Breuerová (akordeon+příčná flétna, ZUŠ T. Brzkové Plzeň) - 1. místo

Zámek v Nemilkově.
Zámek v Nemilkově připravil dětský den, lákadlem jsou výpravy za pokladem

Oceněni byli též pedagogové z Plzeňského kraje za pedagogickou práci, konkrétně Petr Vacek ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a Petra Křížková ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň.


Soutěž měla vysokou úroveň, což potvrdili i předsedové obou porot. Soutěžící si za své výkony odnášeli krásné diplomy a věcné ceny s logem soutěže a města Chrudim.

Velký dík patří celému organizačnímu týmu ZUŠ Chrudim v čele s předsedou akordeonové sekce ÚUR CR Miroslavem Pilným za skvělou organizaci celé soutěže a její bezproblémový průběh.

Velká gratulace patří také žákům, kteří na soutěži získali krásná ocenění, která je povzbudí a posunou dál v jejich dalším studiu.