Se jménem básníka, prozaika, dramatika, scénáristy, autora rozhlasových a televizních her a publicisty Milana Uhdeho (na snímku) neměli čtenáři mnoho příležitostí k seznámení. Své básně, prózu, literární a divadelní kritiky publikoval především v časopisech Host do domu, Plamen, Divadlo, Plamen, Kultura, Literární listy, Listy a jiných. Uspořádal mimo jiné výbor z díla Oldřicha Mikuláška nazvaný Orchestr v korunách (1960). Vznikla také řada děl, která napsal pod cizím jménem.

Za všechny uvedu alespoň dramatizaci románu Vladimíra Párala Profesionální žena (1976), dramatickou kompozici na motivy příběhu Nikoly Šuhaje (1976), která byla o dva roky později zfilmována pod názvem Balada pro banditu, a vytvořil scénář k filmu Pohádka máje podle stejnojmenného románu Viléma Mrštíka. Společně se Zdeňkem Rotreklem se podílel na uměleckém dokumentu Sedm zastavení na pouti ke svaté Anežce (1989).

Svou knihu Objevy pozdního čtenáře s podtitulem „Druhé čtení“ českých autorů od Máchy k Havlovi, které nyní vyšlo, začal psát v době, kdy nemohl publikovat pod svým jménem. Tyto své studie a zajímavé postřehy tiskl v časopise Proglas a přednášel je ve svém semináři na Masarykově univerzitě v Brně po roce 1989. Texty se nezměnily, ale mohl se změnit jejich výklad a chápání. Jeho výklad je podle mého názoru zajímavý, někdy až provokativní a v mnoha případech objevitelský (např. kapitola „Josef Kainar aneb Zlo nevýslovné“, věnovaná jednomu z našich nejnadanějších básníků 20. století). Kromě něho se zde setkáme s portréty Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského, Josefa Kajetána Tyla, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jaroslava Havlíčka, Ivana Olbrachta, Karla Poláčka, Vladislava Vančury, Karla Čapka, Jaroslava Haška i dalšími autory.

Sedmadvacet portrétů zahrnutých do této nové knihy vznikalo s přestávkami téměř čtyřicet let. Jsou nevšedním výsledkem hluboké umělecké, filozofické, ale i politické reflexe. Jsou dílem vyzrálého autora snažícího se porozumět svým literárním předchůdcům a současníkům, ale i sobě samému. Vám, pokud po nich sáhnete a přečtete si je, přinesou nová poznání, jiné úhly pohledu na známé i méně známé autory a především radost z četby tohoto výjimečného souboru české literatury.

Ivan Nikl