Poté se šel průvod v čele s povozem vezoucí živého Masopusta. Za nimi v kočárku jela Masopustova žena, respektive vdova jejich synka – malého Masopusta. Předvojem jim byli jezdci na koních z miřkovského útulku pro týrané koně „S.O.S. Život pro koně“. Následoval povoz - veterán Dodge WC62 - se soudkem chodovarské třináctky. Za zvuků hudby a zpěvu šel průvod po hlavní silnici celým Klenčím až k vlakovému nádraží. Na prostranství mezi nádražím a restaurací U nádraží pronesl v roli soudce známý herec a moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní řeč směřovanou k malému Masopustovi, v níž se zmínil i o špatnostech, kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Následně byl Masopust sťat katem. Po skončení popravy, potvrzení řezníka a čerta o neživotě Masopustově se přítomní přesunuli do sálu kulturního domu, kde proběhl Masopustův pohřeb a po něm pak začala Masopustní zábava s bohatou tombolou

Akce byla opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně "S.O.S. - Život pro koně". Při průvodu probíhala sbírka do kasiček a výtěžek bude předán představitelům útulku, kteří se akce též zúčastnili. Trasa průvodu vedla jako každý rok přes celé Klenčí a je dlouhá 2000 metrů. Tradiční masopustní průvody se konaly v Klenčí do roku 1958, a pak byly obnoveny jen recesistické v letech 1971 až 1973.

V roce 2008 rok jsme obnovili tuto tradici po dlouhých 35, respektive 50 letech. Jiří Anderle