I v Bořicích se konal v sobotu 22. února masopustního průvodu v maskách. Foto: Marie Johánková