Konala se zde bohoslužba k výročí posvěcení této kaple. Mši svatou celebroval Msgre. Miroslav Kratochvíl. Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze Smržovic čp. 27. Kaple byla vysvěcena 1.září 2013. A proč byla tato kaple zbudována si může každý kolemjdoucí přečíst na pamětním štítku nad zdobenými vchodovými dveřmi, kde stojí nápis: "Postaveno L.P. 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji." A opravdu výhled od kaple je nádherný na všechny světové strany, především na rozlehlé kopce Šumavy.

Mši provázeli věřící zpěvem písně "Pojď k Spasiteli" a na závěr zazpívali všichni píseň "Čechy krásné, Čechy mé". Kaple je zasvěcena patronu České země - svatému Václavovi. Bohoslužby se zúčastnili převážně poutníci z kdyňské a loučimské farnosti. Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši svaté si mohli všichni  pochutnat na vynikajících  chodských  koláčích. Bylo to takové rodinné setkání a tak pan farář všechny pozval na další pouť, která se zde uskuteční opět za rok, tedy první zářijovou neděli v příštím roce.

Martina Matějková