Po představení pokračovala zábava v místní restauraci, kde byly ženy obdarovány květinou a malým pohoštěním. Akce se všem líbila a poděkování patří hlavně ochotníkům ze souboru Máj, kteří přispěli k dobré náladě všech přítomných.