Památník nedaleko Všerub byl odhalen 28. září 1996. Hlavní jeho složkou je velký balvan dopravený z orlovických lesů, kudy vedla jedna z nejužívanějších cest k útěku za hranice po únoru 1948.

Setkání předchází vždy mše svatá v kostele svatého Michaela ve Všerubech, která se letos konala v sobotu 23. září a byla sloužena k památce politických vězňů. Letos byl tamní kostel zaplněn věřícími. Pozvání na toto setkání a hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl kardinál Dominik Duka. Spolu s ním u oltáře koncelebrovali P. Karel Adamec, farář z Mrákova a Kdyně, Mons. Miroslav Kratochvíl, výpomocný duchovní z Loučimi, P. František Kaplánek z Milaveč a P. Ivan Pavlíček z Klenčí.

V kázání pana arcibiskupa mohli účastníci mše svaté obdivovat jeho vynikající znalost historie. Hovořil také o velké odvaze, lásce a cti politicky persekuovaných lidí. Ve své promluvě několikrát opakoval a vysvětlil význam slova „svoboda“ a zdůraznil, že je třeba vzpomínat na osudy těchto těžce stíhaných lidí, ale také nutnost předávat tento odkaz budoucí generaci, aby se na ně a na toto období historie nezapomínalo.

Život čápů bílých stále více ovlivňuje změna klimatu.
Život čápů bílých stále více ovlivňuje změna klimatu

Bohoslužby a setkání se účastnil také pan František Weindl z Klatov, stávající čestný předseda Konfederace politických vězňů z Klatov, který se letos dožívá významného životního jubilea, sto let. Dalšími účastníky tohoto setkání byl také pan Ing. Vladislav Vilímec, senátor PSČR a zastupitel města Kdyně, a zástupci obcí Všeruby, Pocinovice, Chodská Lhota, Dlažov, Hartmanice a Domažlice. Po bohoslužbě následovalo setkání u všerubských kamenů. Na závěr se kardinál Dominik Duka ještě pomodlil za všechny politické vězně a také účastníky tohoto setkání.

Kardinál Dominik Duka poobědval v Nových Pocinovicích u manželů Taušových s politickými vězni a duchovními. V minulosti se setkání účastnili kromě samotných politických vězňů, účastníků druhého a třetího odboje, členů PTP a členů Parlamentu, představitelů měst a okolních obcí, i v té době již emeritní, královéhradecký arcibiskup Karel Otčenášek nebo Mons. Václav Dvořák, bývalý generální vikář českobudějovické diecéze nebo Josef Tauš starší, hlavní iniciátor vzniku památníku.

Ilustrační foto
Fotíte? Máte jedinečnou šanci mít svoje fotografie v kalendáři Poběžovicko 2024

Letos přijela návštěva jedna z nejvzácnějších, kardinál Dominik Duka, který stejně jako jmenovaní předchůdci zakusil prostředí komunistické věznice. Dominik Duka je v současné době jediným kardinálem narozeným v naší zemi a působícím v České republice. Po jmenování nového arcibiskupa pražského Josefa Graubnera se stal emeritním pražským arcibiskupem, ale stále patří mezi nejvyšší církevní hodnostáře, ale i výrazné osobnosti našeho společenského života. Je to poprvé, kdy na naše území přijel kardinál římskokatolické církve. Jeho návštěva se stala určitě příležitostí k nezapomenutelným setkáním se starosty obcí, účastníky odboje, věřícími i mnoha dalšími lidmi.