Poběžovice, partnerské město Schönsee, je zelené město na Pivoňce, v němž se zrodily myšlenky evropského sjednocení. Osudy a místa utvářeli lidé mluvící česky, německy, jidiš i japonsky, katolíci, protestanté, židé i bezvěrci, šlechtici i poddaní, demokraté, nacisté i komunisté, pohraničníci a podnikatelé. Ti všichni se podíleli na podobě a charakteru dnešních Poběžovic.

Autoři Kristýna Pinkrová a Ladislav Ptáček v devíti kapitolách představují dlouhou a spletitou cestu, kterou prošly Poběžovice, resp. Ronšperk, za téměř sedm století své historicky doložené existence. Střídala se při tom období vzestupu, poklidného bytí i dějinných zvratů.

Knihu představí paní Kristýna Pinkrová. S uvítacím projevem vystoupí starosta města Poběžovice Martin Kopecký.

Ivana Danisch, Centrum Bavaria Bohemia