Je to skutečné putování se vším všudy dnes již zaniklou krajinou Šumavy, doplněné dobovými i současnými fotografiemi. A protože nyní vznikla z půvabného povídání kniha, pokusím se ji čtenářům přiblížit.

Krajina domova - krajina Šumavy se zde promítá nejen v osobních zážitcích z dětství, mládí i dospělosti autorky, ale prostřednictvím nevšedních vzpomínek se dostáváme do téměř zapomenutých míst naší krásné Šumavy. Setkáváme se zde s konkrétními lidskými osudy, houževnatou povahou zdejších obyvatel, jejich zvyky,tradicemi. pověstmi a písněmi.

Dále jsou zde zachycena místa místa, která má autorka obzvláště ráda. Jsou to kupříkladu Svojše, vesnička jejího dětství, nebo třeba Zhůří, Hůrka, jezero Laka a mnohé další krásné kouty Šumavy. A konečně jsou tu vzpomínky na nejbližší lidi, s nimiž autorka strávila část svého života. Ať jsou to Vánoce na Jelenově či Život naší početné rodiny, zachycení roku na Šumavě, ve všech je obsažena láska k sourozencům a zejména k mamince.

Každý si v této nevšední knize jistě najde něco, co ho osloví, neboť jak praví klasik: "Vzpomínky jsou cesty života, po kterých jdeme zpátky, bez nich by byla v srdci tesknota a život by byl krátký."

Věřím, že vám všem, kteří máte Šumavu rádi, udělá tahle kniha radost, protože je psána srdcem.

Ivan Nikl