Tanaberk má pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vojáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. Naštěstí v dnešní době je Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních. Svatoanenská Tanaberská pouť je každoročně hojně navštěvovaná. Věřící se zde každoročně scházejí, aby si vyprosili u sv. Jáchyma a Anny lásku, laskavost , pohodu a pokoj do našich rodin. 

První mše svatá se konala již v úterý 26. července v podvečer, kdy se v liturgii slaví  svátek sv. Jáchyma a sv. Anny. Tuto bohoslužbu celebroval P. Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Hlavní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve 14 hod a hlavním celebrantem byl mrákovský farář P. Karel Adamec. Spolu s ním se mši svatou celebroval Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Na obou mších  byla účast hojná a kostel byl zaplněný věřícími. Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku. Po skončení mše svaté vyhrávala ve venkovním altánu všem návštěvníkům k poslechu dechová kapela Horalka. 

Byl také připraven stánek s občerstvením, který musel v tomto slunečném odpoledni uspokojit všechny žíznivé a hladové poutníky.  O stánek s vynikajícím občerstvení se postaralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov. 
Na konci mše svaté pozval P. Adamec všechny návštěvníky na pouť zase za rok a oznámil  pro příští rok změnu a to, že hlavní poutní program i mše svatá na Tanaberku bude z organizačních důvodů už v sobotu a ne v neděli, jak tomu bylo zvykem. 
Kostel sv. Anny na Tanaberku je jednou z dominant kraje a Všerubského průsmyku. Je z něho nádherný výhled na západní část Šumavy a pohoří Hoher Bogen v sousedním Bavorsku. Každoročně ožívá právě na svátek sv. Anny a také díky Spolku Tanaberk a městysu Všeruby se daří také zvelebovat i okolí. 

Za příspěvek mockrát děkujeme Martině Matějkové.